Socialpædagog til Aktivitetstilbuddet Kernen

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Aktivitetstilbuddet Kernen søger en socialpædagog på 32 timer pr. uge pr. 1. juli 2024 gerne tidligere.

Aktivitetstilbuddet ligger i Kjellerup i den nordlige del af Silkeborg kommunen og i fantastiske landlige omgivelser. Det er et sted for både Aktivitets-og Samværstilbud § 104 og Beskyttet Beskæftigelse § 103. Aktivitetstilbuddet har ca.65 voksne (18-65 år) borgere med fysisk og psykisk udviklingshæmning indskrevet. Borgernes udviklingsmæssige niveau er meget bredt. De fleste af borgerne har et kognitivt udviklingsniveau mellem 3 mdr.- 6 år. Vi har også en del borgere med et kognitivt udviklingsniveau mellem 6-12 år. Enkelte med noget højere kognitivt udviklingsniveau. Borgerne har handicaps indenfor områderne: Downs Syndrom, Autisme, medfødte diffuse hjerneskadede, Senhjerneskadede og Multiple handicaps.

Borgere er tilknyttet syv basisgrupper. Der er forskellige aktiviteter i grupperne, fordelt over ugens hverdage: morgensamling, ridning, musik, gåture, motion og leg, Wellness m.m. Fælles for de tre af grupperne, er at det er uhomogene borgergrupper, idet vi vægter højt, at borgerne er sammen på tværs af alder, køn, udviklingsniveau og handicaps.

De to af grupperne, er primært for borgere § 103 Beskyttet beskæftigelse.

Stillingen er primært tilknyttet §104 i en gruppe med 9 borgere med forskellige diagnoser og udviklingsniveau mellem 3 mdr. til 4-6 år. Borgerne anvender både, verbal, nonverbale kommunikationsformer f.eks.: TTT, billeder, piktogrammer, boardmaker og konkreter. Der er en del plejefunktioner i arbejdet med borgerne. Ligesom der også er en del somatiske sygdomsforløb hos borgerne og dermed også en del sundhedsfaglige opgaver og perspektiver.  

På Aktivitetstilbuddet Kernen får du samarbejde med 18 dygtige kollegaer og en afdelingsleder. Vi prioriterer højt, et tæt samarbejde med borgernes bo/døgn- tilbud, bostøtte medarbejdere og pårørende, for at skabe så meningsfuld og sammenhængende hverdag for borgeren, som muligt. 

Vi arbejder tæt sammen i de enkelte grupper, men vægter også højt, at arbejde sammen på tværs af de forskellige grupper. På den måde bidrager vi med størst mulig fleksibilitet for både borgere og medarbejdere, dermed bedst udnyttelse af medarbejderkompetencer.

På Akt. Kernen er vi et professionelt uddannelsessted med veluddannede praktikvejledere, der er optaget af at tilbyde veltilrettelagte praktikforløb i tværfaglige læringsmiljøer. Som medarbejder hos os, medvirker du til at uddanne og skabe gode læringsmiljøer for vores elever og studerende. 

Vi er i dag praktiksted for pædagogstuderende og ergoterapeut elever.

Arbejdstiden er på Aktivitetstilbuddet Kernen mellem kl. 8.00 - 15.30 alle ugens hverdage. Der er i arbejdstiden indlagt deltagelse i personalemøder tre gange om måneden – onsdage fra kl. 15.30 -17.00.

Vi tilbyder:

 • et godt og bredt fagligt miljø med en udfordrende hverdag
 • et godt arbejdsklima og gode kollegaer
 • et job med ansvar og indflydelse på hvordan hverdagen skal forløbe

Vi ønsker medarbejdere, som brænder for deres fag – som først og fremmest er professionelle og har ambitioner både fagligt og personligt. Du skal have fokus på vigtigheden i samarbejdet med dine kollegaer og på, at der skabes en god kultur og et godt arbejdsmiljø. Du får primær tilknytning til Aktivitetstilbuddet Kernen, men ved personale mangel på afdelingens øvrige tilbud, kan du blive udlånt.

Ligeledes arbejder vi på Akt. Kernen med, at vi ved sygdom og andet fravær skal være villig til at hjælpe i andre grupper end den man primært er tilknyttet.

Vi forventer, at du:

 • Har erfaring i at arbejde med målgruppen
 • Har kendskab til kommunikation med TTT, konkreter, billeder og boardmaker (el. er villig til at lære det)
 • Kan arbejde professionelt med dokumentation
 • Har interesse i og kan anvende it-udstyr og elektroniske hjælpemidler (Computer, IPad, smartphones- velfærdsteknologi)
 • Aktivt kan deltage i og motivere borgerne til alle aktiviteterne
 • Har interesse i fysiske aktiviteter og alle former for motion og vil arbejde med dette til vores målgruppe (det er ikke motion vi laver men bevægelse vi har i fokus)
 • Som person er åben, tydelig og kender egne grænser (er fysisk og psykisk robust) 
 • Har et godt overblik, har humor og er fleksibel
 • Har kørekort til min. alm personbil
 • Meget gerne kørekort til stor bus
 • Meget gerne diplom i vejlederuddannelsen

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om lokal løndannelse.
 
Yderligere information:
Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte funktionsleder Lone Nielsen på tlf. 2482 8718. 

Ansøgningsfrist søndag 12. maj 2024. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 21. 
 
Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online.
Klik på Ansøg. Vedhæft din ansøgning og relevante bilag.

Hvis du indstilles til ansættelse i stillingen, vil der inden endelig ansættelsesaftale indgås, blive indhentet reference hos seneste arbejdsgiver og gerne hos flere. 

Vi indhenter offentlig straffeattest på den person, vi ønsker at ansætte.
 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Silkeborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Silkeborg Kommune, Fabriksvej 1-2, 8620 Kjellerup

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 12-05-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6029922

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet