Nyheder fra Kjellerup

16 °
Overskyet

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Kjellerup og omegn

Job tilbydes:
Organist
En stilling som organist ved Hørup Kirke, Ikast-Brande Provsti – Viborg Stift, er ledig til besættelse den 1. december 2021 eller snarest derefter. Stillingen er på 37 timer pr. uge. Organisten forestår desuden den musikalske betjening ved gudstjenester og kirkelige handlinger i Levring Kirke. Hørup sogn er et sogn med mange aktiviteter og arrangementer drevet af engagerede medarbejdere ved kirken og en aktiv menighed. Organisten har kontor i kirkecenteret, der ligger tæt op ad kirken, og som rummer kontorfaciliteter for kordegn, kirke og kulturmedarbejder og kirketjener foruden organisten. Det betyder, at sognegården også i hverdagene er en livlig arbejdsplads, hvor menigheden og kirkens ansatte mødes. Der er også et aktivt menighedsråd, der ser det som én af dets vigtigste opgaver at skabe gode rammer for kirken i sognet og de ansatte ved kirken. Hørup sogn, som huser 5166 indbyggere, hvoraf 4447 er medlem af Folkekirken har 2 præster, 1 kirke- og kulturmedarbejder, 1 kordegn og 1 kirketjener, 1 kirkesanger samt 1 kirkegårdsleder og 4 gravermedhjælpere. Orgler: Hørup: Bruno Christensen og Sønner 1974, 12 st. 2 man. og pedal Levring: Bruhn og Søn 1982, 12 st. 2 man. og pedal Derudover er der el-klaver i begge kirker, og i Kirkecentret findes et nyt Yamaha klaver og et el-klaver. Organistens primære opgaver er: at spille til gudstjenester og kirkelige handlinger i Hørup og Levring kirker at spille ved plejehjemsgudstjenester at spille til alternative gudstjenester for f.eks. familier og børn og andre aldersgrupper lede kor for børn og/eller unge. Desuden også voksenskor efter aftale arrangere babysalmesang og skolekirkeprojekter sammen med sognemedhjælperen (kirke- og kulturmedarbejderen) at arrangere og medvirke ved koncerter og sangaftner i samarbejde med koncertudvalg at spille til arrangementer i kirken og kirkecentret, såsom højskolesangaftner, sogneaftner at føre tilsyn med instrumenter  Vi forventer, at du: sætter et godt samarbejde i højsædet og vil være med til at skabe en god arbejdsplads i Hørup er en dynamisk og udadvendt organist, som kan lide dit job, og som brænder for kirkens arbejde, og som også kan være kirkens ansigt udadtil har de nødvendige musikalske kompetencer herunder også er fortrolig med rytmisk musik, og gerne spiller det har lyst til at skabe gode rammer for børn og unge og inspirere til sang er med til at fremme samarbejdet med skoler, institutioner og foreninger er god til at akkompagnere til fællessang og er villig til at spille efter andet end koralbogen er selvstændig, konstruktiv og nytænkende Der vil være mulighed for at udvikle dine kompetencer i jobbet som organist ved Hørup kirke. Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i Ikast-Brande Provsti i overensstemmelse med de aftaler, menighedsrådet indgår med andre ansættelsesmyndigheder. Ansættelsesstedet er Hørup Kirkecenter, Kirkebakken 8, 8620 Kjellerup. Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 - Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 - Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis organist, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for organister. Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister. Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk. Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 283.956 kr. – 415.012 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 291.236 kr. (nutidskroner). Hertil kommer overenskomstbestemt årligt tillæg af 984,37 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.887,27 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen. Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige mellem 316.910 kr. – 386.161 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.774,76 kr. – 63.328,65 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 305.799 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 321.291 kr. årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt 30.997,71 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2 kirker.Løn, tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Nærmere oplysninger om stillingen kan indhentes hos kontaktperson, Christian Schmidt, tlf.nr. 2158 4853; eller menighedsrådsformand Kai Rasmussen, tlf.nr. 4056 0223. Ansøgningsfrist: 11. oktober 2021 kl.12.00 Ansøgningen med relevante bilag sendes til menighedsrådet på: 8598fortrolig@sogn.dk Ansættelsessamtaler og prøvespil forventes at finde sted i uge 43 Menighedsrådet kan oplyse, at der er 3 måneders prøvetid, og at der vil blive indhentet referencer herunder børneattest i forbindelse med ansættelse.
Hørup Kirke
Indrykket 20. september på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk

Alt om Kjelleup 


Kjellerup en by i Midtjylland, som har i omegnen af 5000 indbyggere. Hvis man skal finde byen på et landkort, kan man lede efter de to lidt større byer Silkeborg og Viborg. Hvis så man tager strækningen mellem de to byer og finder midtpunktet derpå, skulle man gerne lande lige i Kjellerup, og det var også da vejen mellem Silkeborg og Viborg blev anlagt, at Kjellerups fine by blev grundlagt.


Hvad kan Kjellerup byde på?

Kjellerup er ingen metropol, men har stadig en masse forskellige ting at byde på. Først og fremmest er byen et dejligt sted at slå sig ned i, da Kjellerup er stille og rolig og har plads til enhver slags familie. Dertil har Kjellerup flere forskellige dagligvarebutikker, men børnefamilier kan også føle sig imødekommet af vuggestue, børnehave og en folkeskole. Og så er der ellers gang i en hel del nybyggeri.


Foruden at byen passer godt til familielivet, så er der også gang i erhvervet i Kjellerup. Byen har et lille handelscentrum med tøjbutikker, apotek og lidet andre butikker, men ellers finder man også frisør, tandlæge, byggemarkeder og andre virksomheder i byen. 


Hvor samles man i Kjellerup?

Kjellerup har også nogle kulturelle og seværdige tilbud. Ved Torvet i byens midte, finder man Mosaikken. Mosaikken er Kjellerups store kulturhus, som fungerer som biograf, mødested, bibliotek og tilmed skole. 


Sporten har også stor betydning i Kjellerup. KIF, Kjellerup Idrætsforening, trækker mennesker i alle aldre til og foreningslivet står i fuldt flor. Desuden spiller klubbens bedste herrehold i Danmarksserien, så man skal ikke langt for at se en god fodboldkamp. Man finder også Arena Midt i Kjellerup, som i kraft af sin funktion som multihus kan lægge hus til mange forskellige ting, herunder gymnastik og håndbold, men også foredrag og anden kultur. 


Værd at vide om Kjellerup 

Kjellerup er som et smørhul, hvilket betyder, at det er placeret rigtigt forhold til andre ting og byer. Hvis ikke ens arbejdsplads ligger i selve byen, er der meget kort distance til omkringliggende byer som netop Silkeborg, Viborg, Rødkærsbro og Bjerringbro, hvorfor man ikke behøver at pendle langt for at komme på arbejde.


I Kjellerups nærområde er der også mulighed for at få en på opleveren med blandt andet Neder Kjærsholm, som er en gammel herregård, der var vel besøgt af Steen Steensen Blicher. Her kan man udforske det landlige og gammeldags idyl og tage et smut i gårdbutikken. Man kan også tage i Søndergaards Have, som rummer motion og leg for alle i familien. Haven en kæmpestor og har trampoliner, sportsbaner, en masse legeredskaber, men også bordebænkesæt med grillplads, når dagens oplevelser lige skal fordøjes.