Vågn op! Bliv en del af teamet bag Danmarks bedste arbejdsplads for voksne med autisme

Profilbillede
dato

Hinge er et tilbud til 16 borgere, som bor i helt nye, fritliggende AT-home boliger, der ligger i den skønneste natur. AT- home boligerne er særligt udviklet til målgruppen og giver mulighed for både at skærme og indbyde til fællesskab ud fra den enkeltes forudsætninger og ønsker.

Vores målgruppe er voksne med autisme, der er normalt til højt begavede og har indgribende udfordringer i form af psykiatriske diagnoser, problemskabende/selvskadende adfærd og/eller rusmiddelproblematikker. Borgerne kan være i risiko for og/ eller have en retslig foranstaltning, som kan udmønte sig i en dom til psykiatrisk behandling, hvorfor der aktivt arbejdes med personalets sikkerhed.

Der bor lige nu syv borgere, men i løbet af 2024-25 forventes det at alle boligerne er beboet.

Du får mulighed for at være med i en spændende proces, hvor vi sammen med borgerne er med til at skabe de bedste rammer for udvikling, trivsel og borgernes livsvilkår. Vi støtter blandt andet borgerne med indkøb, samtaler, aktiviteter og forskellige ADL-opgaver.

Du bliver en del af en ambitiøs afdeling, som arbejder ud fra Specialområde Autismes fælles faglige fundament, hvor målet er at sikre en systematisk, metodisk og fagligt begrundet praksis, som altid sætter borgeren i centrum. Vi lægger vægt på, at der er fokus på det aktive medborgerskab, da vi mener, det har afgørende betydning for udvikling og trivsel hos borgerne. Vores kerneopgave er at, vi tilbyder og videreudvikler de mest optimale rammer for trivsel, udvikling og forandring for voksne med autisme.

Vi tilbyder

·         En attraktiv arbejdsplads, hvor vi med plads til idégenerering, kreativitet og faglig sparring, skaber de bedste betingelser for både borgere og kollegaer

·         Vi er optaget af at tillid, nysgerrighed og bevidst reflekterede handlinger kendetegner vores praksis og derved skaber et fagligt bæredygtigt arbejdsfællesskab

·         En kollegagruppe sammensat af forskellige fagprofessioner

·         Autismepilot-uddannelsen til alle fastansatte

·         En personalegruppe som arbejder teambaseret og motiveres af flerfaglighed, refleksion, dialog og samarbejde

·         Rådgivning, vejledning og supervision fra Specialområde Autismes konsulentafdeling, Autismefokus samt løbende opkvalificering på interne temadage

·         Samarbejde med bl.a. retspsykiatrien og kriminalforsorgen

·         Grundig onboarding som blandt andet består af introprogram med lokal introduktion og kompetencegivende kurser

·         At du bliver del af en proces, hvor vi er i gang med at skabe Danmarks bedste arbejdsplads!

 

Opgaven

·         Som vågen natmedarbejder varetager du bostøtte opgaver om natten, samt akut opstået behov for støtte

·         Varetagelse af praktiske opgaver i form af let rengøring på afdelingen og opfyldning m.v.

·         Dokumentation i Sensum, ved brug af vores egen dokumentationsmetode, som du vil modtage oplæring i brugen af.   

.         Ved behov kontakt til eksterne samarbejdspartnere som fx psykiatrien og kriminalforsorgen

 

Hvem er du

·         Du trives med at arbejde om natten

·         Kendskab til autisme er en fordel, men ikke et krav

·         Topmotiveret for at arbejde med borgeren i centrum – kerneopgaven

·         Du er indstillet på at arbejde med dig selv, reflektere over egne handlinger og skabe bevægelse i egen udvikling

·         Du er udviklingsorienteret, har et godt overblik og kan træffe beslutninger – også i pressede situationer

·         Du er fast forankret i din faglighed, men ved at de bedste løsninger finder vi i fællesskab sammen med borgerne og på tværs af fagligheder

·         Du har blik for de små succeser og er nysgerrigt på jagt efter at lykkes sammen med borgeren og dennes ønsker og drømme for fremtiden – også når det kræver virkelig mange forsøg.

·         Din tålmodighed og fleksibilitet hjælper individuelt borgerne med at få hverdagen til at fungere.

·         Er afklaret med fordele og ulemper ved nat- og weekendarbejde. Der arbejdes pt. efter en arbejdsfordeling, der hedder 7:7.

·         Du har et gyldigt kørekort

 

Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til overenskomst mellem din faglige organisation og Region Midtjylland.

Der er som udgangspunkt tale om 2 faste stillinger på 33-37 timer med blandet nat- og weekendarbejde i tidsrummet kl 22.00-07.15.

 

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist d. 23. juni 2024 og samtaler forventes at blive afholdt d. 27. juni 2024

Forventet opstart d. 1. september 2024 eller snarest muligt derefter.

 

Få mere at vide

Vi giver gerne en kop kaffe – ligesom du er velkommen til at kontakte Afdelingsleder Mille Pedersen på tlf. nr. 61986090 eller vores hovednummer på 51858543

 

 

 

 

 

 


Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Silkeborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Region Midtjylland, Tingskrivervej 37A, 8620 Kjellerup

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 23-06-2024;

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6056075

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet