Kirkemusiker/organist søges

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Kirkemusiker/organist søges

Thorning, Vium og Grathe sogne søger en kirkemusiker/organist. Ansættelsen sker ved Thorning Sogn.

Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer ugentligt. Findes den rette kandidat til jobbet er vi fleksibelt indstillet omkring stillingens rammer.

Stillingen er til besættelse d. 1. maj 2024.

Lidt om Thorning, Grathe, Vium Pastorat

Vi er et tre-sogns pastorat med beliggende i det midtjyske, i området vest for Kjellerup. Pastoratet udgør geografisk et smukt og historisk rigt område – særlig kendt som Blicheregnen med henvisning til Steen Steensen Blichers hjemstavn og virke i netop Thorning, Grathe, Vium Pastorat. Vores området er præget af maleriske landskaber og skøn natur i en kort afstand til de større byer Silkeborg, Viborg og Herning.

Vi er optagede af at være et samlingssted for lokalområdet, hvad enten man er ung eller gammel. Derfor har vi tilbud til alle aldre, lige fra babysalmesang, børnekor, familiegudstjenester og voksenkor til plejehjemsgudstjenester.

Vi kan tilbyde

 • En spændende og udfordrende stilling, hvor du både skal mestre orgelspillet og ledelse af kor
 • Dynamisk hverdag med skiftende arbejdsopgaver
 • Stor personlig frihed til udfoldelse og kreativitet inden for stillingens arbejdsopgaver
 • Rig mulighed for at udvikle stillingen efter dine evner og erfaringer.

Dine hovedopgaver vil være følgende:

 • Musikledsagelse ved gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger
 • Medvirke musisk ved kirkens øvrige aktiviteter f.eks. plejehjemstjenester, tirsdagssang, musikgudstjenester med mere
 • Arrangere koncerter
 • Arrangere familiegudstjenester
 • Ledelse af kor (spire-, børne- og voksenkor)
 • Arrangere babysalmesang og dagplejesang

Vi forventer, at du:

 • Mestrer orgelspil med erfaring som organist og eventuelt har en organistuddannelse
 • Har kirkelig interesse og evt. har erfaring med børne- og ungdomsarbejde i det kirkelige regi, evt. som frivillig
 • Kan tilrettelægge og drive arbejdsopgaverne selvstændigt inden for de givne rammer
 • Kan indgå positivt og fleksibelt i samarbejdet med præst og øvrige ansatte i kirkerne samt med menighedsrådene
 • Er indstillet på at deltage aktivt i menighedslivet
 • Kan arbejde selvstændigt og strukturere din egen arbejdsdag

Om sognenes orgler

I Thorning kirke har vi et orgel bygget af P.G. Andersen med 12 stemmer, 2 manualer og 1 pedal. Orglet i Grathe er et nyt digitalt Danhild orgel med 25 stemmer, fordelt på 2 manualer og pedal. Orglet i Vium er bygget af Bruno Christensen i 1968 og har 6 stemmer, 1 manual og pedal.

Ansættelsesvilkår

Ansættelse sker ved Thorning Sogns Menighedsråd beliggende, Blichersvej 32, Thorning, 8620 Kjellerup.

Stillingen indeholder skiftende arbejdstider, der også omfatter aftener, weekender og helligdage.

Ansættelse af kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 - Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 - Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.        

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 296.266,00 kr. – 433.004,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 303.863,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.836,18 kr. (nutidskroner).
OK tillæg på 985,32 kr. (nutidskroner).
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 330.649,00 kr. – 402.903,00 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 42.542,53 kr. – 66.074,23 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 319.056,00 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 335.220,00 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 24.806,82 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke / 32.341,60 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker / 38.485,34 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

Alle løndele er oplyst i årligt beløb, niveau 1. oktober 2023 ved fuldtidsstilling og kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Menighedsrådet kan oplyse, at der er 3 måneders prøvetid, og at der vil blive indhentet referencer herunder børneattest i forbindelse med ansættelse.

Yderligere oplysninger og ansøgning
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson, Jørgen Andersen, tlf. 2147 9793.

Ansøgning med relevante bilag sendes via e-mail til Thorning Menighedsråd på: 8601fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest d. 1. marts 2024

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 12.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Silkeborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

THORNING MENIGHEDSRÅD, Blichersvej, 8620 Kjellerup

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 01-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5985743

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet